Váš nákupný košík je prázdny.

Spolu: 0 €

 

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia a osobných údajov


Prevádzkovateľom internetového obchodu sexshop-crazy.sk (ďalej len "obchod") je spoločnosť Flanders, s.r.o., Oslobodenia 52, 010 04 Žilina, IČO: 36729329, IČ DPH: SK2022311049. Z charakteru našej činnosti vyplýva, že aby sme mohli naše služby poskytovať, potrebujeme o zákazníkoch vedieť základné informácie. Niektoré tieto informácie majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon").Pri nákupe v našom obchode nie je vyžadovaná registrácia. Pri nákupe v našom obchode vyžadujeme zadať nasledovné informácie:- meno a priezvisko, fakturačnú adresu *
- e-mailovú adresu určenú na vzájomnú komunikáciu
- telefónne číslo určené na vzájomnú komunikáciu
- prípadnú korešpondenčnú adresu, ak má byť zásielka doručená inde ako na fakturačnú adresu* fakturačnú adresu netreba uvádzať, pokiaľ si želáte zásielku odoslať iba na poštu (služba "Poste restante")Údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Zadané údaje spracovávama iba za účelom vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú potrebné pre účtovné účely.
O vymazanie všetkých údajov môžete požiadať e-mailom, obratom budú všetky vaše údaje vymazané.Nevyžadujeme žiadne informácie, ktoré by sa týkali realizácie platobného styku. Pri platbe dobierkou platíte za tovar priamo doručovateľovi, pri platbe bankovým prevodom realizujete platobný príkaz vo Vašej banke v prospech nášho bežného účtu.Vaše osobné údaje nezverejňujeme ani neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou partnerských organizácii s ktorými spolupracujeme na vybavení Vašej objednávky. Táto spolupráca je nevyhnutnou súčasťou nami poskytovaných služieb. Ide o doručovateľské spoločnosti (Pošta, UPS...), ktorým poskytneme meno, priezvisko, adresu, prípadne telefónne číslo aby Vám zásielku mohli doručiť. Tieto údaje im poskytujeme jednorázovo výhradne na vybavenie konkrétnej objednávky. Osobné údaje chránime pred zneužitím, poškodením a stratou.Odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, máte právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov a právo na likvidáciu osobných údajov ak ich účel spracovania skončil. Takisto máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.


Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu účtovníctva a štatistiky.